MTÜ Lastekaitse Liit aastakonverents 2017
TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory (Raja 15, Tallinn)

Konverents on järelvaadatav Postimees.ee vahendusel.

Temaatilisi artikleid leiad MTÜ Lastekaitse Liit veebiajakirjast Märka Last

Konverents toimus koostöös Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti ja Politsei- ja Piirivalveametiga

Uuri lisa

Päevakava

9.30   Registreerimine, tervituskohv

10.00 Avasõnad

Jaanus Kangur, moderaator

10.10 Tervitussõnad

Lavly Perling, Riigi peaprokurör

Elmar Vaher, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor

10.25 Kuidas mehitada müüre? Laste ja noorte kaitsjad ennetustööl

Loone Ots, MTÜ Lastekaitse Liit president

10.35  Sama laps eri nimetuste taga-ülevaade õigusrikkumisi toime pannud laste reformist

Hanna Vseviov, Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna juhataja

10.55  Laste ja noorte toetamine multidistsiplinaarse töö kaudu

Carla Thomas, Suurbritannia kvalifitseeritud sotsiaaltöötaja, koolitaja, Londoni kohaliku omavalitsuse konsultant (ettekanne inglise keeles, sünkroontõlge tagatud)

11.35  Miks taastav õigus toimib töös alaealiste õigusrikkujatega?

Henrik Elonheimo, Soome Tervise- ja Hoolekande Instituut, Turu Ülikooli kriminoloogia ja taastava õiguse dotsent (ettekanne inglise keeles, sünkroontõlge tagatud)

12.15  Lõuna (samal ajal saab tutvuda teenuste messiga)

13.00  Töötoad

 • Taastav õigus (tõlkega eesti-inglise-eesti)
 • Laste ja lapsevanemate osalus ja kaasamine
 • Spetsialistide koostöömudelid
 • Foorumteater “Pole last, pole probleemi”

14.45 Kohvipaus (samal ajal saab tutvuda teenuste messiga)

15.15 Ülevaade töötubadest

 • Kadri-Ann Lee (Sotsiaalkindlustusamet)
 • Andres Aru (Õiguskantsleri Kantselei)
 • Helmer Hallik (Politsei- ja Piirivalveamet)
 • Kadi Lauri (Sotsiaalkindlustusamet)

15.35 Käitumishäire korra, käitumishäire igavesti?

Reigo Reppo, Arst-õppejõud SA Tartu Ülikooli Kliinikum laste ja noorte vaimse tervise keskuses psühhiaatria erialal, arst-resident noorukitepsühhiaatria erialal Helsingi ülikoolis, konsulteeriv psühhiaater Maarjamaa Hariduskolleegiumis

16.20 Laste ja noorte ideekonkursi “Koostöös lapse heaks!” parimate autasustamine

16.25 Lõppsõna

Jaanus Kangur, moderaator

MTÜ Lastekaitse Liit jätab endale õiguse päevakava muuta.
Saalis toimuvatest sessioonidest toimub otseülekanne ja salvestus ning konverentsil pildistatakse.

Töötoad

Praegu toimuv paradigma muutus on paljudele lastega töötavatele spetsialistidele väljakutseks, õhus on palju teadmatust ja mitmed küsimused vajavad põhjalikumalt lahti rääkimist. Mis on taastav õigus? Kas spetsialistid on selliseks muutuseks valmis? Kuidas sellises olukorras toime tulla? Mis meil juba olemas on? Millised praktikad toimivad? Mida on teistelt õppida? Kuidas multidistsiplinaarses koostöös leida lapse jaoks parimad lahendused?

Praktilistes töötubades käsitletakse taastava õiguse, spetsialistide koostöömudelite ja laste ning perede kaasamise arengusuundi ja kitsaskohti, tutvustatakse toimivaid praktikaid Eestis ja Soomes (Soome on silma paistnud taastava õiguse eduka rakendamisega töös alaealiste õigusrikkujatega) ning arutatakse üheskoos, mida peaksime tegema, et Eesti arengud võimalikult hästi edeneks.

Töötuba: Taastav õigus (sünkroontõlge tagatud)

* Alaealised õigusrikkujad ja taastava õiguse rakendamine Soomes

Aarne Kinnunen, Soome Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika ja kuriteoennetuse osakonna nõunik, Euroopa Taastava Õiguse Foorumi juhatuse liige

* Ümarlaua-arutelu ja juhtumikorraldus alaealise õigusrikkuja juhtumis Põlva näitel

Anne Klaar, Sotsiaalkindlustusamet, Ohvriabi peaspetsialist Põlvas ja Katrin Satsi, Politsei- ja Piirivalveamet, Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonna Põlva piirkonnavanem

* Taastava õiguse ja mittekaristuslike meetodite rakendamine Tartu politseijaoskonnas

Krista Klaus, Politsei- ja Piirivalveamet, Lõuna prefektuuri vanemspetsialist ja Ly Brikkel, Politsei- ja Piirivalveamet, Lõuna prefektuuri vanemspetsialist

* Tartu Hansa Kooli kogemus lepituse kasutamisest

Triinu Riis, Tartu Hansa Kooli sotsiaalpedagoog ja Marika Vares, Tartu Hansa Kooli õppejuht

* Arutelu

Töötuba juhib Jaanus Kangur, MTÜ Taastava Õiguse Uurimiskeskus asutaja, koolitaja ja kokkuvõtva anaüüsi teeb Kadri-Ann Lee, Sotsiaalkindlustusamet, puudega laste tugiteenuste Lõuna piirkonna koordinaator.

Töötuba: Laste ja lapsevanemate osalus ja kaasamine

* Mul on neist psühholoogidest siiber!

Birgit Tallmeister, Viru Vangla Noorteosakonna psühholoog ja mitmedimensioonilise pereteraapia (MDFT) superviisor ja Aija Kala, Sotsiaalkindlustusamet, mitmedimensioonilise pereteraapia Lõuna piirkonna superviisor

* Missugust koostööd vajab laps ja pere?

Evi Vilgats, Nõustamiskeskus Papaver MTÜ rehabilitatsioonimeeskonna juht, Dr Viivika Lauri lastepsühhiaater ja Kadri Lüüs psühholoog

* Laps, pere, spetsialistid- koostöö head ja vead

Piret Hallast, Tartu maakonna alaealiste komisjoni sekretär, MTÜ Eesti Pereteraapia Keskus, pereterapeut

* Koostöösuhe laps ja perega

Anna Frank-Viron, Sotsiaalkindlustusamet, Lastemaja-teenuse projektijuht, MTÜ RuaCrew juhatuse liige, nõustaja, tugiisik ja koolitaja

* Arutelu

Töötuba juhib Kristi Paron, Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri vanemnõunik ja kokkuvõtva analüüsi teeb Andres Aru, Õiguskantsleri Kantselei, laste ja noorte õiguste osakonna juhataja.

Töötuba: Spetsialistide koostöömudelid

* Ümarlaua-arutelu ja juhtumikorraldus alaealise õigusrikkuja juhtumis Põlva näitel

Anne Klaar, Sotsiaalkindlustusamet, Ohvriabi peaspetsialist Põlvas ja Katrin Satsi,  Politsei- ja Piirivalveamet, Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonna Põlva piirkonnavanem

* Laste ja perede komisjoni moodustamisest Jõgeva Linnavalitsuse näitel

Kristiina Meinberg-Kadai, Jõgeva Linnavalitsuse lastekaitse peaspetsialist

* Hiiumaa HELP projekti kogemusest

Svetlana Reinmets, loovterapeut, MTÜ Hiiumaa Lastekaitse Ühing liige ja Kädu Aasma, Politsei- ja Piirivalveamet, Lääne prefektuuri Kärdla politseijaoskonna noorsoopolitseinik

* Kogemus võrgustikusupervisioonist

Anu Järvepera, Sotsiaalkindlustusamet, lastekaitse osakonna Lõuna piirkonna juhtumikonsultant ja Kristiina Meinberg-Kadai, Jõgeva Linnavalitsuse lastekaitse peaspetsialist

* Arutelu

Töötuba juhib Marika Laanemäe, Sotsiaalkindlustusamet, lastekaitse osakonna Ida piirkonna juht ja kokkuvõtva analüüsi teeb Helmer Hallik, Politsei- ja Piirivalveamet, Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonna juht.

Töötuba: Foorumteater  „Pole last, pole probleemi“

Töötuba juhib Gertha Teidla-Kunitsõn, MTÜ Lastekaitse Liit, MTÜ Foorumteater. Foorumteatri töötoas vaadeldakse läbi osalusteatri, kuidas saavad erinevad spetsialistid teha koostööd lapse heaks. Töötoa jooksul süvenetakse ühte juhtumisse ning püütakse ühiselt leida parimaid võimalikke lahendusi, mida endaga töötoast ka oma igapäevapraktikasse kaasa võtta. Kokkuvõtva analüüsi teeb Kadi Lauri, Sotsiaalkindlustusamet, lastekaitse osakonna arengutalituse nõunik

Info

MTÜ Lastekaitse Liit ootab Teid rahvusvahelisele aastakonverentsile “Kuidas elad, Eestimaa laps? Koostöös lapse heaks“, mis toimub reedel, 24. novembril kell 9.30 – 16.30 TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory (Raja 15, Tallinn).

Eestis on käsil suured muutused lastekaitse – ja alaealiste õigusrikkujate süsteemis (alaealiste komisjonide kaotamine, taastava õiguse rakendamine töös alaealiste õigusrikkujatega), eesmärgiga õigusrikkumise toime pannud alaealistega tegelemisel asendada karistusel põhinev lähenemine üha enam last ja peret toetavate meetoditega. Siinjuures on oluliseks teguriks käitumisprobleemidega laste varane märkamine ning spetsialistide hea koostöö nende abistamisel. Konverentsil „Kuidas elad, Eestimaa laps? Koostöös lapse heaks“ käsitletakse taastava õiguse, spetsialistide koostöömudelite ja laste ning perede kaasamise arengusuundi ja tutvustatakse toimivaid praktikaid. Suurbritannia ja Soome spetsialistid tutvustavad multidistsiplinaarse koostöö põhimõtteid ning alaealiste õigusrikkujate kohtlemise häid praktikaid.

Registreerimine on lõppenud seoses kohtade täitumisega.
Seoses ülisuure huviga konverentsi vastu toimub 24. novembril konverentsist otseülekanne Postimees.ee vahendusel.

NB! Palume arvestada, et registreerimine lõpeb kohtade täitumisel. Töötubadesse jaotumine toimub ajalises järjekorras vastavalt registreerimisele. Konverentsi peasaalis ja töötoas „Taastav õigus“ tagatakse sünkroontõlge eesti ja inglise keelde.

 

Lisainfo:

Helika Saar, +372 631 1128, liit@lastekaitseliit.ee
Helen Saarnik, +372 631 1128, konverents@lastekaitseliit.ee

Mess

Konverentsi üheks eesmärgiks on soodustada spetsialistide vahelist koostööd ja seetõttu tutvustavad ennast ka erinevad ennetusprogrammid ja teenusepakkujad, kes antud valdkonnas tegutsevad. Erinevate organisatsioonide ja institutsioonide tegemistega on võimalik tutvuda kohvi – ja lõunapausi ajal.

Messil on esindatud:

 • Imelised aastad (Tervise Arengu Instituut)
 • VEPA (Tervise Arengu Instituut)
 • Peaasi.ee
 • Noorte Tugila (Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus)
 • Mitmedimensiooniline pereteraapia (Sotsiaalkindlustusamet)
 • Lasteabitelefon (Sotsiaalkindlustusamet)
 • Ohvriabi (Sotsiaalkindlustusamet)
 • Verge Eesti OÜ
 • Samm-Sammult OÜ
 • MTÜ Vanem Vend Vanem Õde Pärnu
 • MTÜ Vaikuseminutid
 • MTÜ Papaver
 • Eesti Lepitajate Ühing
 • MTÜ RuaCrew
 • EELK Perekeskus
 • PROMISE
 • STEP-programm

Toetajad

Konverents toimub koostöös Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti ja Politsei- ja Piirivalveametiga rahvusvahelise projekti MAPChiPP raames.

Rahvusvaheline projekt MAPChiPP (Multi-diciplinary Assessment and Participation of Children in Child Protection Proceedings: training program with modules and tool box, international network) on suunatud valdkondadevahelise lastekaitsetöö edendamisele. Projekti eesmärgiks on eri valdkondade (nt: sotsiaal- ja tervishoiutöötajad, politsei, õigussüsteem) praktikute oskuste suurendamine ja multidistsiplinaarse koostöö edendamine lastega seotud menetlustes. Projekt viiakse ellu 2016-2017 rahvusvahelise meeskonna poolt, kus lisaks Lastekaitse Liidule osalevad Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF) (Saksamaa); Netherlands Youth Institute (Holland); Family, Child, Youth Association (Ungari); Child and Family Training (Suurbritannia); Central Union for Child Welfare (Soome); Instituto de Apoio à Criança (Portugal) ja Hope and Homes for Children România (Rumeenia). Projekti MAPChiPP rahastab Euroopa Komisjon, kaasrahastajad Siseministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu.

 How Are You, Estonian Child? In Cooperation for the Child

The annual conference of the Estonian Union for Child Welfare, entitled “How Are You, Estonian Child? In Cooperation for the Child”, will be held on 24th of November 2017 in Mektory Business and Innovation Centre (located at Raja 15, Tallinn).

Estonia is undergoing changes in activities concerning child offenders (abolition of juvenile committees, implementation of restorative justice in activities concerning child offenders), aimed at gradually replacing the punishment-based approach in dealing with child offenders with methods that support the child and the family. It is important to notice children with behavioral problems in good time and to ensure good cooperation between specialists in helping those children. Even more important and, at the same time, more complicated than cooperation between the specialists is positive cooperation with the children themselves and their families. The challenge consists of establishing a close and trusting contact with the child and finding the information that is needed to gain a full picture of the situation and implement changes.

The paradigm change presently underway is a challenge for many specialists who work with children; there is lack of information in the air and a number of questions need to be explained more thoroughly. What is restorative justice? Are specialists ready for this change? How to cope with this situation? What do we have already? What practices actually work? What can we learn from others? How to find the best solutions for the child in multi-disciplinary cooperation?

The conference ‘How Are You, Estonian Child? In Cooperation for the Child’ will attempt to find answers to those questions through presentations and workshops. Experts from the United Kingdom and Finland will share international experience and present the principles of multi-disciplinary cooperation and good practices in treating child offenders. The UK and Finland have stood out as countries successfully implementing restorative justice in activities concerning juvenile offenders.

The practical workshops will discuss trends of development and bottlenecks in restorative justice, models of cooperation between specialists and inclusion of children and families. They will also include a presentation of functional practices and a joint discussion of what we should do to make the developments in Estonia as efficient as possible. Participants will have the opportunity to take an active part in the workshop of a forum theatre. The inclusion of children and youth has always been important for the Union of Child Welfare, and the youth will also have a say at the conference in various ways.

The deadline for registration is 16 November 2017.

Please note that registration will be closed when all seats are taken. Participation in the workshops will be available on a first come, first served basis.

9.30 – 10.00 Registration and welcome coffee

10.00 Opening speech

Jaanus Kangur, moderator

10.10 Welcome speeches

Lavly Perling, National Attorney-General

Elmar Vaher, General Director of the Police and Border Guard Board

10.25 How to man walls? Protectors of children and youth in preventive activities

Loone Ots, President of the Estonian Union for Child Welfare

10.35 Same child, different designations: a review of the reform concerning child offender

Hanna Vseviov, Head of the Department of Children and Families, Ministry of Social Affairs

10.55 Support for children and youth through multidisciplinary work

Carla Thomas, qualified social worker; trainer; adviser in a London Borough of Merton, UK

11.35  Why Restorative justice works for juveniles?

Henrik Elonheimo, Finnish National Institute for Health and Welfare; adjunct professor (criminology and restorative justice) at the University of Turku

12.15 Lunch (the services fair will be open as well)

13.00 Workshops

 • Restorative justice (with Estonian–English–Estonian interpretation)
 • Participation and inclusion of children and parents
 • Cooperation models for specialists
 • Forum theatre ‘No Child, No Problem’

14.45 Coffee break

15.15 Reviews of workshops

 • Kadri-Ann Lee (Estonian National Social Insurance Board)
 • Andres Aru (Office of the Chancellor of Justice)
 • Helmer Hallik (Police and Border Guard Board)

15.35 Once a behavioral disorder, always a behavioral disorder?

Reigo Reppo, doctor and teacher of psychiatry at the center for children’s and youth’s mental health in Tartu University Hospital; resident doctor of youth psychiatry at the University of Helsinki; consulting psychiatrist at Maarjamaa Hariduskolleegium

16.20 Closing speech

Jaanus Kangur, moderator 

WORKSHOP: RESTORATIVE JUSTICE (with Estonian–English–Estonian simultaneous interpretation)

The juvenile justice and restorative approaches in Finland

Aarne Kinnunen (adviser at the Department of Criminal Policy and Crime Prevention in Finland’s Ministry of Justice; board member at the European Forum for Restorative Justice)

Conference and juvenile offender case management on the basis of the example of Põlva

Anne Klaar (Estonian National Social Insurance Board, chief specialist of victim support in Põlva) and Katrin Satsi (Police and Border Guard Board, Head of Põlva region, South-Eastern district of the Southern Prefecture)

Implementation of restorative justice and non-punitive methods in Tartu police district

Krista Klaus (Police and Border Guard Board, senior specialist of the Southern Prefecture) and Ly Brikkel (Police and Border Guard Board, senior specialist of the Southern Prefecture)

Tartu Hansa School’s experience of using reconciliation

Triinu Riis (social pedagogue at Tartu Hansa School) and Marika Vares (head of studies at Tartu Hansa School)

Discussion

The workshop will be moderated by Jaanus Kangur ( the charter member of the Restorative Justice Research Centre; trainer) and a conclusion will be provided by Kadri-Ann Lee (National Social Insurance Board, coordinator of services for disabled children, Southern region). Estonian–English–Estonian simultaneous translation will be available at the workshop.

Simultaneous interpretation during conference into Estonian and English is ensured. There is no simultaneous interpretation in the workshops (except for the workshop in the main hall- Restorative justice).

The conference will be held in cooperation with the Ministry of Justice, Ministry of Social Affairs, Ministry of the Interior, Police and Border Guard Board and Estonian National Social Insurance Board in the framework of the MAPChiPP project.

Additional information:

Helika Saar, +372 631 1128, liit@lastekaitseliit.ee

Helen Saarnik, +372 631 1128, konverents@lastekaitseliit.ee

Galerii

Ettekanded

NB! Ettekandeid kasutades palume viidata autori nimele.

Peaettekanded:

Töötuba: Taastav õigus